Εγκαταστάσεις Αντλίες Θερμότητας
Saturday, May 25, 2024

Υλικά Εγκαταστάσεων Αντλιών ΘερμότηταςΣωλήνες Cusmart

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οι εύκαμπτοι χαλκοσωλήνες CUSMART® αποτελούνται εσωτερικά από χαλκοσωλήνα με επικάλυψη από ειδικό μίγμα λευκού χρώματος με αυξημένη αντοχή στη θερμοκρασία μέχρι και 95 oC. Για εξοικονόμηση ενέργειας παράγεται εργοστασιακά με ειδική εξωτερική μόνωση κλειστών κυψελίδων από PE-X.


Σωλήνες Πολυστρωματικές

Πολυστρωματικός σωλήνας PEX/AL/PEX λευκός/μαύρος και με μόνωση για ύδρευση/θέρμανση.
Πολυστρωματικός σωλήνας PEX/AL/PEX λευκός με μόνωση για συστήματα κλιματισμού FCU.


Σωλήνες Μονοκόματες για Δίκτυα

Σωλήνας PRR-CT FASER FIBER T.
Σωλήνας Κλιματισμού PP-RCT FASER.


Συστήματα Μηχανικής Σύσφιξης

Εξαρτήματα Μηχανικής Σύσφιξης PEX.
Εξαρτήματα Μηχανικής Σύσφιξης AL-PEX.


Μονώσεις

Εύκαμπτη μόνωση με προστασία Solar.
Εύκαμπτη μόνωση με προστασία UV PLUS.
Εύκαμπτη μόνωση με προστασία Heavy Duty.Συστήματα Στήριξης (1)

MS-L - Προφίλ καναλιού (ελαφριάς καταπόνησης)
HS 38 - Σφυροκέφαλες βίδες.
ALK - Πρόβολος
SF 27 - Βάση έδρασης
SV 27 - Προέκταση
MW 27 - Γωνίες
FUS - Προφίλ καναλιού βαρέος τύπου
FCN Clix - Ειδικά παξιμάδια στηριγμάτων
FAF - Γωνίες
SF - Βάση έδρασης
FCS N - Σφυροκέφαλες βίδεςΣυστήματα Στήριξης (2)

TKL - Σφικτήρας δοκών
TKR - Σφικτήρας για μεταλλικούς δοκούς
FSB 45° - Αντηρίδα
FUF - Σύνδεσμος καναλιών
FCA - Πρόβολος
FCAM - Πρόβολος με αντηρίδα
TZ / TZH - Στήριγμα λαμαρίνας
Ντίζες γαλβανισμένες
FGRS - Στηρίγματα σωλήνων, γαλβανισμένα με μόνωση
FRSM M10/M12/M16 - Στηρίγματα σωλήνων γαλβανισμένα με μόνωση, βαρέος τύπου
KFT - Στήριγμα για ψυκτικούς σωλήνες