Συντηρήσεις Κλιματιστικών
Sunday, July 21, 2024

Συντηρήσεις Κλιματισμού

Η ΚΛΙΜΑΘΕΡΜ Γαρδέλης με το εξειδικευμένο προσωπικό της αναλαμβάνει την συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων σας με βάση τους κανόνες συντήρησης κάθε συσκευής έτσι ώστε να επιμηκύνετε ο χρόνος ζωής τους. 

Καθαρισμός Κλιματιστικών

Καθαρισμός των εσωτερικών μονάδων με CARLY CLEAN 5000 για βακτήρια, μύκητες, κτλ.
Καθαρισμός των εξωτερικών μονάδων με το Shiny Side.
Για επιβαρυμένα μηχανήματα χρήση του καθαριστικού Everbrite.


Απολύμανση Μηχανημάτων με Υπέρθερμο Ατμό

Απολύμανση των μηχανημάτων με υπέρθερμο ατμό χρησιμοποιώντας την DE 4002.

Έλεγχος Ψυκτικού Υγρού (Freon)

Έλεγχος με συσκευές ακριβείας του ψυκτικού υγρού(freon) και συμπλήρωση με βάση τους κανόνες χρήσης της συσκευής.