Βρύσες νερού
Sunday, July 21, 2024

WATERPAN ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ-ΒΡΥΣΕΣ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ


ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ

  • Σύνδεση ζεστό-κρύο: 1/2.
  • Σύνδεση φιλτραρισμένο: 1/4.