Επιδιόρθωση Βλαβών
Sunday, July 21, 2024

Βλάβες

Η ΚΛΙΜΑΘΕΡΜ Γαρδέλης με το εξειδικευμένο προσωπικό της αναλαμβάνει να επιδιορθώσει όλες τις βλάβες που σχετίζονται με εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού. Επίσης αναλαμβάνει την συντήρηση των μονάδων σας με βάση τους κανόνες συντήρησης κάθε συσκευής έτσι ώστε να επιμηκύνετε ο χρόνος ζωής τους.