εικόνες από εγκατάσταση κλιματιστικών, εικόνες από εγκατάσταση αντλιών θερμότητας, εικόνες από εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης, εικόνες από εγκατάσταση ηλιακών
Wednesday, June 7, 2023

Οι Δουλειές μας

Η ΚΛΙΜΑΘΕΡΜ Γαρδέλης τα τελευταία χρόνια έχει εγκαταστήσει πλήθος συστημάτων Κλιματισμού, Αντλιών Θερμότητας, Θέρμανσης και Ηλιακών Συστημάτων. Παρακάτω μπορείτε να δείτε ενδεικτικές δουλειές μας ανά κατηγορία.