Εγκαταστάσεις Κλιματισμού
Sunday, June 23, 2024

Υλικά Εγκαταστάσεων ΚλιματισμούΣωλήνες Halcor Talos Ecotherm

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ψυκτικών Σωλήνων: EN 12735-1
ΣΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ψυκτικών Σωλήνων: AENOR, TUV, GL.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ
Χαλκός αποξειδωμένος με φώσφορο (DHP-Cu) με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χαλκό 99,9% και Ρ= 0,015% - 0,040%.Συστήματα Στήριξης (1)

MS-L - Προφίλ καναλιού (ελαφριάς καταπόνησης)
HS 38 - Σφυροκέφαλες βίδες.
ALK - Πρόβολος
SF 27 - Βάση έδρασης
SV 27 - Προέκταση
MW 27 - Γωνίες
FUS - Προφίλ καναλιού βαρέος τύπου
FCN Clix - Ειδικά παξιμάδια στηριγμάτων
FAF - Γωνίες
SF - Βάση έδρασης
FCS N - Σφυροκέφαλες βίδεςΣυστήματα Στήριξης (2)

TKL - Σφικτήρας δοκών
TKR - Σφικτήρας για μεταλλικούς δοκούς
FSB 45° - Αντηρίδα
FUF - Σύνδεσμος καναλιών
FCA - Πρόβολος
FCAM - Πρόβολος με αντηρίδα
TZ / TZH - Στήριγμα λαμαρίνας
Ντίζες γαλβανισμένες
FGRS - Στηρίγματα σωλήνων, γαλβανισμένα με μόνωση
FRSM M10/M12/M16 - Στηρίγματα σωλήνων γαλβανισμένα με μόνωση, βαρέος τύπου
KFT - Στήριγμα για ψυκτικούς σωλήνες